Έργα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ
Περιγραφή Έργου

Το υφιστάμενο κτίριο είναι της δεκαετίας του 60' με φορέα από ωπλισμένο σκυρόδεμα, ποιότητας κατά κανόνα C12/15 σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα που έγιναν. Ο κύριος φορέας του είναι υποστυλώματα μεταβλητής διατομής 35/65-85 και δοκοί μήκους 12m διατομής 35/95, με ενίσχυση στον κόμβο. Το κτίριο είχε χρήση συνεργείου και μεγάλο ύψος ορόφου 6.5m, καθώς και πατάρι σε μικρό τμήμα της κάτοψης. Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει την προσθήκη καθ΄ ύψος τριών ορόφων.

Προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η θεμελίωση αποφασίστηκε ο φέρων οργανισμός της προσθήκης να είναι μεταλλικός. Αποτελείται κυρίως από υποστυλώματα ΗΕΑ400 πλαισιωμένα με κύριες δοκούς ΗΕΑ600 ή ΗΕΑ400. Και στις 2 διευθύνσεις διατάσσονται κατακόρυφοι διαγώνιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας τύπου Χ

Οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο συνοψίζονται ως εξής: Κατασκευή 2 νέων τοιχείων έγχυτου ω.σ. καθώς και περιμετρικών τοιχείων σύνδεσης των υποστυλωμάτων, δημιουργία περιμετρικών πεδιλολωρίδων και ισχυρά οπλισμένης συνδετήριας εδαφόπλακας στη θεμελίωση, ενίσχυση υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος, δημιουργία νέων μπαλκονιών-προβόλων κ.λ.π.

Η στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση έγινε με το πρόγραμμα ETABS σε συνδυασμό με το ETOOLS ( για τα στοιχεία ω.σ.).

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης : Αποτύπωση, Προμελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη, Διαχείριση Έργου
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 300.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : 01/2007 – 07/2009 Μελέτη, 10/2009 – 05/2010 Επίβλεψη
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  • Η/Μ Μελέτη : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ