Έργα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Περιγραφή Έργου

Η προσθήκη της νέας πτέρυγας των χειρουργείων συνολικής επιφάνειας 14.000 m² (δωρεάς της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) υλοποιείται στο κεντρικό τμήμα του γηπέδου εντός του οποίου αναπτύσσονται τα διάφορα, διατηρητέα και μη κτίρια του "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ". Ως εκ τούτου η προσπέλαση και η κατασκευή παρουσιάζει σχετικές δυσκολίες και έτσι, εκτός από το υπόγειο που κατασκευάζεται αμιγώς από Ω.Σ., η ανωδομή προβλέπεται σύμμεικτη αποτελούμενη από δικτυωματικούς φορείς μεγάλων ανοιγμάτων, τεγίδες και προκατασκευασμένες  πλάκες από σκυρόδεμα. Τον αντισεισμικό ρόλο αναλαμβάνουν ισχυρά τοιχώματα από Ω.Σ. Το κτίριο κατασκευάζεται σε δύο φάσεις. Η κάθε φάση αποτελείται από ένα στατικώς ανεξάρτητο κτίριο. Η μελέτη συμπεριέλαβε δυναμικό έλεγχο ταλαντώσεων των δαπέδων, λόγω των αυστηρών απαιτήσεων των χειρουργείων.

Λεπτομέρειες Έργου
 • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΔΩΡΗΤΗΣ
 • Στάδια μελέτης : Προμελέτη – Οριστική – Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης & Τεχνική Επίβλεψη
 • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : Φάση 1: 2.343.100 €
  Φάση 2: 1.914.763 €
 • Περίοδος Μελέτης : 03/2009 – 02/2013
 • Περίοδος Επίβλεψης : 08/2013-09/2016
 • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.
  ELYTRON a+u (Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)
 • Η/Μ Μελέτη : ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Ε.Π.Ε.