Έργα
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤ. ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 24-26 
Περιγραφή Έργου

Οριστική Μελέτη αποκατάστασης – ενίσχυσης του διατηρητέου κτιρίου ZILLER και ενίσχυσης «ΝΕΑΣ ΣΚΗΝΗΣ» με νέες προσθήκες (π.χ. πύργου Σκηνής κ.λπ. χώρων) για την λειτουργική του αναβάθμιση. Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του συστήματος δημοπράτησης “ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.”

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :7.000.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :   07/2004 – 09/2004
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο έργο με μελέτη εφαρμογής που εκπονήθηκε από άλλο γραφείο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΒETAPLAN Α.Ε.Μ.