Έργα
ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΚΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.Β.Ε.
Περιγραφή Έργου

Το έργο περιλαμβάνει διώροφο κτίριο γραφείων κάτοψης 200m2 και βιομηχανικό κτίριο καυστήρα ύψους 11m από Ω.Σ.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.Β.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  2002
  • Κατάσταση Έργου :Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αλμπάνης Γιώργος