Έργα
ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Περιγραφή Έργου

Κτίριο από ωπλ. σκυρόδεμα με απαιτήσεις μεγάλων ανοιγμάτων λόγω μεγάλου αμφιθεάτρου στο ΙΣΟΓΕΙΟ. Προσωρινές αντιστηρίξεις με την μέθοδο ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ - ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 586.940 €
  • Περίοδος Μελέτης :  01/2003 – 03/2003
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Συμπράττοντα γραφεία μελετών Ι. Αραχωβίτη - Στ. Θεοδωράκη - Γ. Σακκά
  • Η/Μ Μελέτη: ΕΛΞΙΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Π. Κερχουλάς και Συν/τες Α.Ε. .