Έργα
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ  
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για υφιστάμενη διώροφη μεγάλη κατοικία η οποία είχε κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις.

- Ισόγειο με Φ.Ο. από αργολιθοδομή και πλάκες Ω.Σ.
- Προσθήκη κατ’ επέκταση με φορέα Ω.Σ.
- Προσθήκη καθ’ ύψος με φορέα Ω.Σ.

Η προσθήκη καθ’ ύψος κατέλαβε σε κάτοψη και τα δύο δομικά συστήματα του ισογείου χωρίς την υλοποίηση αρμού διαχωρισμού στην αντίστοιχη θέση που υπήρχε στο ισόγειο. Έτσι μέλημα της μελέτης ενίσχυσης υπήρξε και η πλήρης σύνδεση της οροφής του ισογείου ώστε το όλο σύστημα να συμπεριφέρεται πλέον ως ένας διώροφος χωρικός φορέας.

Διαφραγματοποιήθηκε η πλάκα δαπέδου ισογείου και συνδέθηκε μονολιθικά με τα υφιστάμενα ασύνδετα πέδιλα. Ενισχύθηκαν κατακόρυφα και οριζόντια φέροντα στοιχεία με μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος σε τρόπο ώστε το κτίριο να είναι ικανό να ανταποκριθεί στη νέα του εμπορική χρήση ικανοποιώντας τους σύγχρονους κανονισμούς όσον αφορά στα φορτία βαρύτητας καθώς και στα αδρανειακά σεισμογόνα φορτία. Για τον ως άνω σκοπό απαιτήθηκαν και συγκεκριμένες καθαιρέσεις και ανακατασκευές δομικών στοιχείων.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ι. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 200.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : Απρίλιος – Ιούνιος 2008
  • Χρόνος Επίβλεψης : Ιούνιος – Οκτώβριος 2008
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο