Έργα
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
Περιγραφή Έργου
Έλεγχος υφιστάμενης πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο, κατασκευής 1978 και σχετικές ενισχύσεις. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ειδικά και μόνο στα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί, βάσει των ισχυόντων κατά την εποχή της κατασκευής, κανονισμών και κατέδειξε, πλην των κακοτεχνιών και σοβαρότερα προβλήματα όπως:
• Αστοχίες των μεγάλων σε άνοιγμα εξωστών, συνοδευόμενες από υπερβολικές παραμορφώσεις
• Αστοχίες μεγάλων σε άνοιγμα πλακών
• Λάθη εκτιμήσεων δυσκαμψιών ισογείου κατά τον αντισεισμικό υπολογισμό
• Λάθη εκτιμήσεων δυσκαμψιών ισογείου κατά τον αντισεισμικό υπολογισμό
Για όλα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν μελετήθηκαν και υλοποιήθηκαν σχετικές ενισχύσεις. Τέλος προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν μέτρα άρσης της παθολογίας των σκυροδεμάτων, καθώς και λεπτομέρειες ανακούφισης των εξωστών από περαιτέρω εντάσεις. Οι επεμβάσεις είχαν τη μορφή ρητινενέσεων, μανδυών σκυροδέματος, ινοπλισμένων πολυμερών, αναστολέων διάβρωσης, πρόσθετων μελών δομικού χάλυβα κ.α.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης – Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :200.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : Μελέτη: 05/2014 – 10/2014, Επίβλεψη:04/2015 - 04/2016
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.