Έργα
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ε.Μ.Π. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
Περιγραφή Έργου

Κτίριο Διοίκησης Ε.Μ.Π. με Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων με φορείς από ωπλ. σκυρόδεμα επιφάνειας 10.700m². 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ε.Μ.Π. – Α.Τ.Ε. ΓΝΩΜΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς – Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 469.552 €
  • Περίοδος Μελέτης :  11/1987 - 03/1988
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο.
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: - Ιωάννης Μουζάκης & Συν/τες Αρχιτέκτονες Ε.Π.Ε.