Έργα
EΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΕΛΤΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για συμπληρωματικές κατασκευές στον χώρο του οικόπεδο του νέου Αυτοματοποιημένου Κέντρου διαλογής Αττικής (ΚΑΔ) στο Κρυονέρι Αττικής, όπως πρατήριο καυσίμων, πλυντήριο αυτοκινήτων ΕΛΤΑ κ.α., καθώς και γενικότερες εργασίες διαμόρφωσης Περιβάλλοντα χώρου, όπως τοίχοι αντιστήριξης περιμετρικής περίφραξης.

Ειδικότερα, οι επιμέρους στατικές μελέτεςπεριελάμβαναν το μεταλλικό στέγαστρο πρατηρίου από συμπαγείς διατομές χάλυβα, τον οικίσκο πρατηρίου, τη διαμόρφωση του χώρου πλυντηρίου αυτοκινήτων, κυρίως από μπετόν, με τις απαραίτητες διαμορφώσεις επί εδάφους, όπως λάκους επίσκεψης κ.λ.π. και το μεταλλικό στέγαστρο κάλυψης της Κεντρικής Εισόδου τυποποιημένου χωροδικτυώματος με μεταλλικές σφαίρες για την δημιουργία κόμβων. Επιπλέον, μελετήθηκαν και μεγάλα μήκη τοίχων αντιστήριξης της περιμετρικής περίφραξης του προαναφερόμενου οικοπέδου.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΛΤΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • Στάδια μελέτης :Οριστική – Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 500.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  2006
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ.Ανδρεάδης και Συνεργάτες Ο.Ε. & Ι & Α. Βικελάς  
  • Η/Μ Μελετη : Τρίεδρος Μελετητική Α.Ε.