Έργα
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ DUCASCO Ε.Π.Ε.  
Περιγραφή Έργου

Διώροφο κτίριο με υπόγειο επιφανείας 1.800m² στη θέση «Κεραμιδιώτη» του Δήμου Αχαρνών. Συμβατική κατασκευή Ω.Σ.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης μελέτη & Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 293.470,29 €
  • Περίοδος Μελέτης :  2002
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Τάκης Λαμπρούκος 
  • Η/Μ Μελετη : Τ. Καμαρινός Σύμβουλοι Μηχανικοί