Έργα
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.  
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για το νέο 3ώροφο κτιριακό συγκρότημα της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ), με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα που περιέχει αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, γραφεία διδακτικού προσωπικού κ.α. Το κτίριο δεν κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Οριστική Μελέτη η οποία απέσπασε όμως το Α’ Βραβείο κατά τη σχετική Δημοπρασία. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Δ.Π.Θ – ΟΜΗΡΟΣ Α.Ξ.Τ.Κ.Ε
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.500.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  2004
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο με μελέτη εφαρμογής που εκπονήθηκε από άλλο γραφείο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αρχιτεκτονική Ε.Π.Ε. Π. Γραμματόπουλος Χ. Πανουσάκης & Συν/τες 
  • Η/Μ Μελέτη: INSTA Σύμβουλοι Μηχανικοί Γαλάνης Κωνσταντίνος & Σια Ε.Ε.