Έργα
ΤΥΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Περιγραφή Έργου

Μελετήθηκε ένας πρότυπος σταθμός Διοδίων για πολλαπλή εφαρμογή στην Εγνατία Οδό. Η μελέτη αφορά α) στην κατασκευή του κτιρίου ελέγχου και λειτουργίας των διοδίων με τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου και β) στην κατασκευή στεγάστρου και θαλαμίσκων για τη στέγαση του προσωπικού ελέγχου των διερχόμενων οχημάτων καθώς και γ) υπόγειου διαδρόμου συνδέοντας το κτίριο διοίκησης με τους θαλάμους ελέγχου των διοδίων.

Οι εγκαταστάσεις που προτείνονται σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την απλότητα της κατασκευής. Η επιλογή των υλικών υπαγορεύθηκε από τη δυνατότητα αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στον περιορισμό, κατά το δυνατόν, της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Έτσι οι υπόγειες κατασκευές διαμορφώνονται από οπλισμένο σκυρόδεμα στις οποίες εδράζονται: το μεταλλικό στέγαστρο που με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αισθητική καλύπτει 10 λωρίδες κυκλοφορίας, διερχόμενο επί του δώματος του κτιρίου διοίκησης και ο σύμμικτος φορέας της ανωδομής του κτιρίου διοίκησης.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη και Οριστική Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :-
  • Περίοδος Μελέτης : 09/2009 – 01/2010
  • Κατάσταση Έργου : Το έργο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: BOBOTIS Architects 
  • Η/Μ Μελέτη : Ηλεκτρομηχανολική ΤΕΤΡΑΣ Ε.Π.Ε.