Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ CHRYSLER ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
Περιγραφή Έργου

Κτίριο έκθεσης και συνεργείου αυτοκινήτων με τρεις υπέργειους ορόφους και δύο υπόγεια συνολικής επιφανείας: 4.000m² περίπου.

Αντιστήριξη με πασσάλους και προεντεταμένα αγκύρια (αντιστήριξη τύπου Βερολίνου).

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  SYNERGO A.E.
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  11/2003 – 01/2004
  • Κατάσταση Έργου :Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  K.P.P.S. A.T.E.
  • Η/Μ Μελετη : Ευαγγ. Διεννής, Δημ. Παρτσικλίδης