Έργα
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Περιγραφή Έργου

 Πρόκειται για υψηλής αισθητικής και προδιαγραφών κτίριο, το οποίο αποτελείται από τρία υπόγεια, εκ των οποίων το τελευταίο είναι βυθισμένο εντός του Υ.Ο.., ισόγειο και τρεις υπέρ το ισόγειο ορόφους. Προβλέπεται και μελετήθηκε προσωρινή αντιστήριξη με τη μέθοδο των προεντεταμένων και αγκυρουμένων καλωδίων, καθώς και στεγανολεκάνη άνωσης κάτω από το δάπεδο της κατώτερης στάθμης των -11m .

Ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στα υπόγεια προβλέπεται σύστημα συμπαγών πλακών επί πλαισίων μεγάλων ανοιγμάτων. Στο ισόγειο και τον 3ο όροφο προβλέπεται σύστημα πλακών με σώματα πλήρωσης και πλάκες με νευρώσεις, ενώ η οροφές Α΄ και Β΄ ορόφου αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς. Το σύστημα κατακορύφων στοιχείων, δηλαδή υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, πειθαρχεί σε υψηλού επιπέδου αισθητικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου ο αντισεισμικός σχεδιασμός εκπονήθηκε με χρήση ειδικών προγραμμάτων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων χώρων στάθμευσης είναι της τάξης των 12.800m2

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : XZA-Architects
  • Στάδια μελέτης :  Πλήρης Μελέτη - Υποστήριξη κατασκευής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 3.800.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  01/2018 – 10/2018
  • Περίοδος Επίβλεψης : 12/2020 – σήμερα
  • Κατάσταση Έργου : Υπό κατασκευή
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : XZA-Architects