Έργα
BLUE CITY – PHASE 1
Περιγραφή Έργου

 Η πόλη του Blue City αποτελεί ένα μέγα-Project 12 φάσεων, που αναπτύσσεται στο κρατίδιο του Ομάν, βασισμένο στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου. Η δομή της πόλης αποτελείται από ανεξάρτητες περιοχές (γειτονιές), κάθε μία με την δική της ξεχωριστή ταυτότητα. Το γραφείο μας ασχολήθηκε με τις στατικές μελέτες κτιρίων σε τέσσερις περιοχές της πόλης, τις Ν04, Ν05, Ν06 και Ν16, που αφορούν στην πρώτη φάση του έργου. Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η θεμελίωση, λόγω των τοπικών συνθηκών της ερήμου, πραγματοποιείται με γενική κοιτόστρωση. Όλες οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν με Αμερικανικούς Κανονισμούς, τόσο για τον σεισμό, όσο και για τα μόνιμα και κινητά φορτία, ενώ η απαίτηση για τον έλεγχο της ρηγμάτωσης επιλύθηκε με Βρετανικούς Κανονισμούς.
Τα προαναφερόμενα εκπονήθηκαν στα πλαίσια σύμπραξης των γραφείων που αναφέρονται παρακάτω (ΟΜΑΝ 2009 J.V), η οποία ανέλαβε τμήμα της μελέτης του έργου. Οι συντελεστές για το υπόλοιπο έργο καθώς και για τα προηγούμενα στάδια μελετών δεν αναφέρονται εδώ.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Al Sawadi Investment & Tourism Co. LLC. / AECO Development LLC και αρχικά AEDAS Limited
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός (Συνολικός) : $15 δις.
  • Περίοδος Μελέτης : 2009
  • Κατάσταση Έργου : Κατασκευή υπό αναστολή  (11/2011)
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη (Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής) : ΤΕΑΜ 4 Ε.Ε., Χάρρυ Κ. Μπουγαλέλλης και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Α.Ε.
  • Στατική Μελέτη (Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής) : Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε. , ΚΑΝΩΝ Μελετητική, Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Α.Ε., DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη (Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής) : LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. - Ν. Καβουλάκος