Έργα
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
Περιγραφή Έργου

Κτίρια από ωπλ. σκυρόδεμα και μεταλλικές κατασκευές 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τ/Υ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη - Οριστική – Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :  600.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  07/2003 – 11/2004
  • Κατάσταση Έργου : Δεν κατασκευάστηκε λόγω έλλειψης πόρων 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη: ΕΛΞΙΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.