Έργα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ   
Περιγραφή Έργου

Μετατροπή υφισταμένης παλαιάς οικίας, στην Απολλωνία νήσου Σίφνου, σε παραθεριστική κατοικία. Η αρχιτεκτονική μελέτη προέβλεπε αρκετές διαρρυθμίσεις ούτως ώστε να απαιτηθεί συνολική αντιμετώπιση από άποψη στατικής και σεισμικής επάρκειας δεδομένου ότι ο φέρων οργανισμός των κατακορύφων στοιχείων αποτελείτο από αργολιθοδομή ενώ τα οριζόντια στοιχεία κυρίως από ξύλο αλλά και από ωπλ. σκυρόδεμα (μεταγενέστερες επεμβάσεις, προσθήκες βεραντών κ.λπ.)

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής
  • Περίοδος Μελέτης :  1992
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Μυρτώ Κωστίκα - Χρύσα Πετρίδου