Έργα
ΑΠΟΘΗΚΗ Α΄ ΥΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ    
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για αποθήκη Α υλών πλαστικών της εταιρείας Μ. Αξιώτης & ΣΙΑ Α.Ε περίπου 4500 μ2 καθώς και κτίριο γραφείων της ίδιας εταιρείας για τις ανάγκες της στην Θεσσαλονίκη. Το κτίριο αποθηκών αποτελείται από μεταλλικό φορέα, περιέχει στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους, υδραυλικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης κ.α. Το κτίριο γραφείων είναι από ωπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική στέγη.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Μ.ΑΞΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
  • Είδος Αρμοδιότητας: Σύμβουλοι Οικονομοτεχνικοί - Έλεγχοι Μελετών - Υψηλή Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.100.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  2006
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  ΕΚΤΕ Α.Τ.Ε.Β.Ε.