Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ 
Περιγραφή Έργου

Το έργο βρίσκεται στη θέση « Μπαρμπούτσανα» στο Κορωπί. Αποτελείται από 3 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.

Τα Κτίρια 1 και 2 έχουν χρήση αποθηκών. Έχουν υπόγειο από ω.σ. και ανωδομή από δύο μεταλλικούς ορόφους μεγάλου ύψους. Τα ανοίγματα μεταξύ των υποστυλωμάτων είναι 13.2m. Το Κτίριο 1 έχει κάτοψη 35.2 Χ 27.4m, ενώ το Κτίριο 2 26.6 Χ 14.1m. Ο φορέας του υπογείου αποτελείται από υποστυλώματα διαστάσεων 60/85 και δοκούς 40/90. Στην ανωδομή αναπτύσσονται μεταλλικά υποστυλώματα ΗΕΒ500 και εγκάρσιες δοκοί ΗΕΑ300,ενώ στη διαμήκη διεύθυνση ο σεισμός αναλαμβάνεται από κατακόρυφους διαγώνιους συνδέσμους δυσκαμψίας τύπου Λ ή Χ.

Το Κτίριο 3 είναι μικρότερο, με κάτοψη 11.4Χ14.1m, κατασκευάζεται από ω.σ, εκτός από την καμπύλη μεταλλική στέγη που είναι παρόμοια με εκείνη των άλλων κτιρίων, και διαθέτει επιπλέον ημιώροφο. Προορίζεται για χρήση γραφείων.

Η θεμελίωση όλων των κτιρίων είναι ενιαία και χαρακτηρίζεται γενικά από Π.Δ και Σ.Δ ύψους 1.2m. Η ανάλυση των φορέων από ω.σ. εκπονήθηκε με το πρόγραμμα STATIK της Cubus, ενώ των σιδηρών φορέων με το πρόγραμμα Staad-Pro της Bentley. Η μελέτη περιλάμβανε και την ανάλυση και διαστασιολόγηση του τοίχου αντιστήριξης της ράμπας.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε. 
  • Στάδια μελέτης :   Προωθημένη οριστική
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.594.000€
  • Περίοδος Μελέτης :  05/2008 – 06/2008
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Βασίλειος Αδάλογλου