Έργα
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - Ν.Ο.Π.Ε.    
Περιγραφή Έργου

- Εκτεταμένες ενισχύσεις στο νεώτερο κτίριο Σίνα – Μασσαλίας λόγω αλλαγής χρήσης.
- Βελτίωση σεισμικής συμπεριφοράς – έλεγχος υπάρχοντος του διατηρητέου κτιρίου Σόλωνος
- Ειδικές θεμελιώσεις νέων στοιχείων ακαμψίας
- Μεταλλική κατασκευή κάλυψης και διάδρομοι σύνδεσης στην περιοχή του αιθρίου
- Συνολική επιφάνεια 14.300m2.
Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο « Γ. Μαρνέρης & Συν/τες – Σύμβουλοι Δομοστατικοί Ε.Π.Ε»

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
  • Στάδια μελέτης :   Προμελέτη – Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 2.347.762 €
  • Περίοδος Μελέτης :  ΚΤΙΡΙΟ «ΣΙΝΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ» 02/1996 - 11/1999
    ΚΤΙΡΙΟ «ΣΟΛΩΝΟΣ» 05/2005 – 09/2005
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Πέτρα Συνεργατική Σύμβουλοι Μελετών Ε.Π.Ε. - ΑΠΕΞ Τεχνικές Μελέτες Α.Ε. - ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη : Χ. Λαϊάκης - Γ. Ματαγός Ε.Π.Ε. - Ζαννής Π. - Ι & Συν/τες Ε.Π.Ε.