Έργα
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΟΛΟΥ 89 ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ   
Περιγραφή Έργου

Ενισχύσεις, αποκαταστάσεις διατηρητέου κτιρίου επιφάνειας 1.400m² στο κέντρο της Αθήνας για την μετατροπή του σε κατάστημα.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - REDS A.E.
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης μελέτη ενίσχυσης και επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 513.573 €
  • Περίοδος Μελέτης :  12/1997 - 10/2003
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  ΠΕΤΡΑ Συνεργατική Ε.Π.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη: Α. Πανταζής και Συν/τες Α.Ε.