Έργα
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΛΟΧΟΥ" 9ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   
Περιγραφή Έργου

Ενίσχυση Διατηρητέου Κτιρίου του Δήμου Καλαμάτας που είχε υποστεί ζημιές από τον σεισμό του ‘86 και μετατροπή του σε Πανεπιστημιακό χώρο. Φέρων Οργανισμός λιθοδομής. Η μελέτη εκπονήθηκε με τη συνεργασία του Γραφείου ΟΜΕΤΕ Α.Ε.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  • Στάδια μελέτης :   Αποτύπωση – Προμελέτη – Οριστική – Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 234.776 € 
  • Περίοδος Μελέτης :  04/1989 - 03/1990
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο