Έργα
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 
Περιγραφή Έργου

Κτίριο αναχωρήσεων-αφίξεων νέου επιβατικού αεροσταθμού επιφάνειας 5700m2. Χωροδικτυωματική ανηρτημένη οροφή με 5 εσωτερικούς στύλους. Διάφορα άλλα κτίρια (Πυροσβεστικής – Αερολιμενάρχη – Αποθηκών – Ιμάντων κ.λπ.) από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (οδοποιία, χώροι στάθμευσης, οχετός ομβρίων κ.λπ.)

Η εταιρεία μας με την από 30/05/2002 Σύμβαση με την Υ.Π.Α., Γ.Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. (Δ7) τμ. Γ , εξεπόνησε την πλήρη μελέτη του Νέου Κτιρίου Αεροσταθμού κ.λπ. εγκαταστάσεων και έργων διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος χώρου στο Α/Δ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ. Η Μελέτη Εφαρμογής και τα τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. ΥΠΑ/Δ7/Γ/7869/1212/1-02-2004 απόφαση. Πριν από τη Δημοπράτηση του Έργου ανέκυψε θέμα αλλαγής της θέσης του κυρίως κτιρίου Αφίξεων – Αναχωρήσεων καθώς και του Αμαξοστασίου του Α/Δ. Επίσης λόγω της αλλαγής αυτής προέκυψαν κάποια μικρά τεχνικά (γεφυράκια, τάφροι, κ.λπ.) που αφορούν στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η νέα Γεωέρευνα που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κατέληξε σε δυσμενέστερα γεωτεχνικά δεδομένα (καθιζήσεις τάξης 14cm) θεωρώντας μάλιστα το εδαφικό υπόβαθρο πιθανώς ρευστοποιήσιμο. Για τους παραπάνω λόγους ο ίδιος φορέας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) ανέθεσε και η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Α.Τ.Ε. ανέλαβε και εξεπόνησε τη νέα μελέτη θεμελίωσης των έργων κάτω από τα νέα γεωτεχνικά δεδομένα και τη σχετική διόρθωση των Τευχών Δημοπράτησης. Η θεμελίωση τελικά πραγματοποιείται με διασταυρούμενη εσχάρα πεδιλοδοκών επί χαλικοπασσάλων και γενικής εδαφικής εξυγίανσης στην κεφαλή τους. Το σύστημα χαλικοπάσσαλοι – εξυγίανση υποστηρίζεται και από οριζόντιο αποστραγγιστικό δίκτυο για την εκτόνωση των υδροστατικών πιέσεων. Η μελέτη των δαπέδων επί εδάφους εκπονήθηκε με την παραδοχή δύο ειδών δεικτών εδάφους. Έναν (σκληρό) στις περιοχές "έδρασης" της πλάκας επί των θεμελιοδοκών που φέρονται από τους χαιλικαι έναν (μαλακό) στις περιοχές που η πλάκα φέρεται από το υλικό "γεμίσματος" που μεσολαβεί μέχρι την εξυγίανση.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  1η σύμβαση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υ.Π.Α. 2η σύμβαση:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Στάδια μελέτης :  1η σύμβαση:Προμελέτη – Οριστική – Εφαρμογής & Τεύχη Δημοπράτησης. 2η σύμβαση: Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1η σύμβαση: 3.785.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  1η σύμβαση:20/05/2002 – 15/12/2003.  2η σύμβαση:21/08/2008 – 20/10/2008
  • Κατάσταση Έργου : Η δημοπράτηση έχει ανασταλεί λόγω έλλειψης πιστώσεων.
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Σύνθεση και Έρευνα Ε.Π.Ε. Γ. Αλμπάνης - Ν. Φυντικάκης Αρχιτέκτονες Σύμβουλοι Μηχανικοί. 
  • Η/Μ Μελέτη : INSTA Σύμβουλοι Μηχανικοί Κ. Γαλάνης & ΣΙΑ Ε.Ε.