Έργα
ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
Περιγραφή Έργου

Το συνολικό έργο ανατέθηκε με 3 συμβάσεις (Α.Δ. 258, 396 και 396Α). Αναλυτικά το έργο αποτελείται από :

 • Μεταλλικό κτίριο διαμπερούς κυκλοφορίας για την επιθεώρηση ηλεκτραμαξών συζευγμένο με κτίριο γραφείων – συνεργείων από Ω.Σ. (EMU),
 • Μεταλλικό κτίριο στάθμευσης STABLING ηλεκτραμαξών προαστιακού, ανοίγματος 39.4m και μήκους 190m (STABLING)
 • Kτίρια Πλυντηρίου, Τόρνου, Αποθήκης, OCM πεζογέφυρας ίδιου ανοίγματος με το STABLING
 • Οι συμβάσεις 258 και 396 αφορούσαν τις οριστικές μελέτες και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, ενώ με τη συμπληρωματική 396Α ανετέθη η συμπλήρωση των οριστικών μελετών σε επίπεδο απαιτήσεων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας για την έκδοση της οικοδομικής αδείας.   

  Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. – Ο.Σ.Ε Α.Ε. – ΕΔΙΣΥ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη – Οριστική Μελέτη – Μελέτη Αδείας - Τεύχη δημοπράτησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 6.759.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  2001 - 2009
  • Κατάσταση Έργου : Δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ξ. Καλαϊτζής – Β. Σιταρένιος – Ν. Στρατηγέας & Συνεργάτες ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ε.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη: ΕΛΞΙΣ Α.Ε. / ΕΜΠΕΙΡΙΑ Α.Ε.