Έργα
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ"
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για την επισκευή, μερική αναδιαρρύθμιση και συντήρηση του ξενοδοχείου “ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ”, συνολικής επιφάνειας 23.000 m2, που ευρίσκεται στην περιοχή Αμουδάρα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε στατικός και αντισεισμικός έλεγχος των ανεξαρτήτων τμημάτων του συγκροτήματος για τις ανάγκες των νομιμοποιήσεων.

Το τελικό αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορούσε στα παρακάτω :
• Καταγραφή όλων των εμφανών προβλημάτων παθολογίας και προτάσεις μέτρων άρσης αυτής.
• Σύνταξη ξυλοτύπων αναγνώρισης – αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού όλων των τμημάτων του έργου.
• Δειγματοληπτική καταγραφή των οπλισμών στοιχείων φέροντος οργανισμού, με έμφαση κυρίως στα υποστυλώματα και στα τοιχώματα (χαντρώματα – σκαναρίσματα).
• Εργαστηριακή διερεύνηση μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών δόμησης (σκυρόδεμα – χάλυβας).
• Εργαστηριακή διερεύνηση παραμέτρων παθολογίας (χλωριόντα – ενανθράκωση).
• Αντικατάσταση τμημάτων οξειδωμένων κυρίων οπλισμών δοκών και κατακορύφων στοιχείων. Αντικατάσταση σκελών οξειδομένων συνδετήρων στύλων. Περισφίξεις ποδός στύλων με ανθρακοϋφάσματα, λόγω έλλειψης συνδετήρων στις περιοχές αναμονών κυρίων οπλισμών.
• Ενισχύσεις υφισταμένων ανεξάρτητων τμημάτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έλεγχος κατέδειξε ανεπάρκειες. Οι ενισχύσεις που απαιτούνται, διαστασιολογούνται με τις σύγχρονες αντιλήψεις.
• Νέα έργα περιβάλλοντος χώρου, όπως κολυμβητικές δεξαμενές και τα υπόγεια μηχανοστάσιά τους.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ELK HOTELS
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης μελέτη και επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.300.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  04/2014 - – 03/2015
  • Κατάσταση Έργου :Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες
  • Η/Μ Μελετη : ΤΕΚΕΜ Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί