Έργα
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ» ΙΣΧΥΟΣ 42,9 MW, ΣΤΟΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για την κατασκευή 12 ανεμογεννητριών τύπου Vestas V117 στη θέση ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ του Νομού Βοιωτίας , συνολικής ισχύος 42.9 MW. Η στατική και δυναμική μελέτη την οποία εξετέλεσε το γραφείο μας σχετίζεται με το σχεδιασμό των θεμελιώσεων.. Τέλος, στις υποχρεώσεις μας ήταν και η διακίνηση και διεκπεραίωση της οικοδομικής άδειας.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΑΒΑΞ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής και επίβλεψη θεμελιώσεων, έκδοση οικοδομικής άδειας
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :1.166.451 €
  • Περίοδος Μελέτης : 09/2019 - 11/2019
  • Κατάσταση Έργου : Σε λειτουργία