Έργα
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΜΠΕΛΙΑ» ΙΣΧΥΟΣ 10,80 MW, ΣΤΟΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για την κατασκευή 3 ανεμογεννητριών τύπου Vestas V117 στη θέση ΑΜΠΕΛΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ του Δήμου Θήβας , συνολικής ισχύος 10,8 MW. Η στατική και δυναμική μελέτη την οποία εξετέλεσε το γραφείο μας σχετίζεται με το σχεδιασμό των θεμελιώσεων. Τέλος, στις υποχρεώσεις μας ήταν και η διακίνηση και διεκπεραίωση της οικοδομικής άδειας.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΑΒΑΞ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη θεμελιώσεων, έκδοση οικοδομικής άδειας
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :292.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : 05/2020 - 07/2020
  • Κατάσταση Έργου : Σε λειτουργία