Έργα
ΔΙΩΡΟΦΗ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για κτίριο με 2 υπέργειους ορόφους και ένα υπόγειο, κάτοψης ορόφου 220m2 και συνολικής επιφάνειας δόμησης 550m2. Ο φέρων οργανισμός είναι ένα συμβατικό μικτό σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Η θεμελίωση είναι μια γενική κοιτόστρωση πάχους 50cm. Η κάτοψη είναι μορφής Π , του οποίου οι 2 πλευρές ενώνονται μέσω ενισχυμένης πλάκας  πλάτους 5m και πάχους 20cm.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα ETABS της εταιρείας CSI, όπου οι πλάκες και τα τοιχώματα εισήχθησαν με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό ελέγχθηκε και η αποδοτικότητα του διαφράγματος κάθε ορόφου, αφού αυτό μοντελοποιήθηκε με την πραγματική εντός επιπέδου δυσκαμψία των πλακών.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης :   Προωθημένη οριστική μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 19.100€ (πολεοδομίας)
  • Περίοδος Μελέτης :  10/2010 – 12/2010
  • Κατάσταση Έργου : Έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  VAP Architects ( Βασίλης Α. Πουτέτσης) 
  • Η/Μ Μελέτη: Αγαπάκης Μελετητική