Έργα
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΤΤΙΚΗ
Περιγραφή Έργου

 Στατικές και Αντισεισμικές μελέτες, καθώς και επίβλεψη της μετατροπής υφιστάμενου κτιρίου επί της Λεωφ. Μεσογείων 502-504 και Ευκαλύπτων σε εμπορικό κατάστημα. Πρόκειται για κτίριο συνολικής επιφάνειας 3.500m2 περίπου, κατασκευής 1975. Το κτίριο αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο και τέσσερις υπέρ το ισόγειο ορόφους. Λόγω αλλαγής χρήσης απαιτήθηκε έλεγχος επάρκειας και στη συνέχεια ενίσχυση του κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Των μελετών προηγήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητας υλικών (κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και πλήρης γεωμετρική αποτύπωση του υφισταμένου (προ των επεμβάσεων) φορέα από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Εκτός από τα παραπάνω, μελετήθηκαν και νέες μεταλλικές κατασκευές όπως εξωτερικό κλιμακοστάσιο, στέγαστρο στο δώμα, στέγαστρο εισόδου, πλευρικά plena, πατάρι και επέκταση στο ισόγειο.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη – Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 600.000 €
  • Περίοδος Μελέτης και Επίβλεψης :06/2017 – 05/2018
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Νίκος Χιωτάκης – Σπύρος Διβάρης
  • Η/Μ Μελέτη: Γρ. & Μ. Καφετζόπουλος Ο.Ε.