Έργα
ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Περιγραφή Έργου

 Μεταλλικό υπόστεγο (Hangar) ταυτόχρονης επιθεώρησης δύο αεροσκαφών Α320 της Aegean Airlines, διαστάσεων 60 x 73 m.

Αποτελείται από 10 επίπεδους δικτυωματικούς φορείς ανοίγματος 60 m. και μέγιστου ύψους στον κορυφιά 19,25 m. Στο ένα άκρο, αυτό της εισόδου, ο φορέας είναι δίδυμος και από αυτόν αναρτάται θύρα τριών τμημάτων τύπου MEGADOΟR, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τελικό άνοιγμα πόρτας 56 m. Εντός του κτιρίου αναπτύσσεται στατικώς ανεξάρτητο (room in room) διώροφο κτίριο γραφείων με σύμμικτο σύστημα δαπέδων. Η θεμελίωση επιτυγχάνεται βασικά με δύο διαμήκεις ορθογωνικές πεδιλοδοκούς βυθισμένες εντός του υφιστάμενου υποστρώματος της πίστας του Αεροδρομίου.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : J&P AVAX Α.Ε. – AEGEAN AIRLINES S.A.
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 2007
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΤΣΑΓΚΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  • Η/Μ Μελέτη : C & M ENGINEERING A.E.
  • Σύμβουλος Μεταλλικής Κατασκευής: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ
  • Σύμβουλος Πυρασφάλειας: HUGHES ASSOCIATES, FIRE SCIENCE & ENGINEERING