Η εταιρεία
Εταιρικό Software
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ETABS Ultimate Τρέχουσα COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κτιριακών έργων. 
SOFISTIK Τρέχουσα SOFISTIK HELLAS Στατική, δυναμική ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών
STAAD PRO ADVANCED
Τρέχουσα BENTLEY Ανάλυση χωρικών φορέων πεπερασμένων στοιχείων και ραβδωτών φορέων, διαστασιολόγηση μεταλλικών φορέων με EC-3 και ξύλινων φορέων με EC-5, κ.α.
IDEA StatiCa Steel Enhanced Edition
Τρέχουσα IDEA StatiCa Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών μέσω πεπερασμένων στοιχείων βάσει EC3, AISC κ.α.
SAFE Τρέχουσα COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Γραμμική ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος, σύνδεση με ETABS
ΡΑΦ ΤΟΛ Τρέχουσα Τεχνικός Οίκος Λογισμικού Πρόγραμμα εκπόνησης στατικών μελετών κτιριακών έργων. Επιλύει κτίρια με υλικά από μπετόν, δομικό χάλυβα, ξύλο και φέρουσες τοιχοποιίες καθώς και σύμμικτα κτίρια. Στο ΡΑΦ προσφέρεται η δυνατότητα της αποτίμησης και του ανασχεδιασμού υφισταμένων κτιρίων με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των ΕΚ-8.1 και ΕΚ-8.3.
STEEL CONNECTIONS Τρέχουσα FIDES Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με DIN 18800 και EC-3
WOOD EXPRESS Τρέχουσα Runet Πρόγραμμα υπολογισμού και διαστασιολόγησης ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τον EC-5
FEDRA Τρέχουσα Runet Πρόγραμμα υπολογισμού κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με χρήση πεπερ/νων στοιχείων με τον EC-6
BETON EXPRESS Τρέχουσα Runet Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
NEXT Release 1, 2016 COMPUTEC SOFTWARE Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων και φορέων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων από οπλ. σκυρόδεμα, μεταλλικών και ξυλινων κατασκευών.
STATIK 5
2.01.11.100 CUBUS AG ZURICH Στατική, Δυναμική και μη γραμμική Aνάλυση Κατασκευών
FAGUS 5 2.00.02.309 CUBUS AG ZURICH Διαστασιολόγηση διατομών τυχούσας μορφής από οπλισμένο, προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα και συμμικτων διατομών
CEDRUS 5 2.00.11.304 CUBUS AG ZURICH Ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος
LARIX 5M 2.05.10.401 CUBUS AG ZURICH Υπολογισμός και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προγράμματα Υπολογισμού Αμοιβών & Έκδοσης οικοδομικών αδειών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WINΦΟΡΑΜ Τρέχουσα Runet Ολοκληρωμένο πακέτο για τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τις άδειες της πολεοδομίας εργασιών
Προγράμματα Ηλεκτρονικης Σχεδίασης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΠΛΙΣΜΟΙ 2.0 2019 Ζημιανίτης Γ. Εφαρμογή οπλισμών για τη σχεδίαση στατικών σχεδίων σε περιβάλλον Autocad
AUTOCAD Τρέχουσα AUTODESK Σχεδιαστικό Πρόγραμμα
Architecture, Engineering and Construction Collection Τρέχουσα
REVIT Τρέχουσα
 
Προγράμματα Γενικής χρήσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
MS Windows 10 MICROSOFT
MS Office 365 Τρέχουσα MICROSOFT
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 7 ADOBE SYSTEMS INC
Bluebeam Revu Τρέχουσα TechScience
Kaspersky Internet Security
2018 KASPERSKY LAB
Dropbox Bussiness Standard DROPBOX International Unlimited Company
Προγράμματα Γενικής χρήσης