Έργα
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ    
Περιγραφή Έργου

Έλεγχοι ή/και ανακατασκευές στο ίδιο περιτύπωμα υφισταμένων παραθεριστικών κατοικιών. Φέρων οργανισμός από οπτοπλινθοδομή. Σύστημα οροφής από σύμμεικτη κατασκευή οριζοντίων φορέων αποτελούμενων από σιδηρές δοκούς διατομής Ι, τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρά πλάκα ωπλισμένου σκυροδέματος επί περιμετρικών διαζωμάτων.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  2010-2011
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Ηλίας Μουτόπουλος