Η εταιρεία
Ανθρώπινο Δυναμικό
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Ευστρατιάδης Στρατής Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.Sc. DIC 1972 T.E.E    17617
Ευστρατιάδης Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός M.Eng. in Civil & Environmental Engineering
Imperial College - London
1997 T.E.E 81317
Αγγελάκης Κώστας Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών 1988 T.E.E    54375
Υφαντής Ασημάκης Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών 1997 T.E.E    77033
Βέρρας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών 1997 T.E.E    77574
Λαδάς Άγγελος Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π,
Μ.Δ.Ε "Προστασία μνημείων.Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησής." Ε.Μ.Π.
1999 Τ.Ε.Ε    87483
Καστρίτη Ευαγγελινή Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός  Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π 2012 Τ.Ε.Ε. 133358
Γιαννακόπουλος Γεώργιος Μηχανικός
Δομικών Έργων Τ.Ε.
Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι Πειραιά 1999 Ε.E.T.E.M    28459
Λιουδάκη Ελένη Σχεδιάστρια Πτυχιούχος σχολής ΑΚΤΟ τμήμα Τμήμα Σχεδιαστών Αρχιτεκτονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασμού μέσω Η/Υ 1999  
Ζηλιαναίου Αφροδίτη Σχεδιάστρια Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων της ΑΣΕΤΕΜ/ ΣΕΛΕΤΕ 2002  
Ευστρατιάδου Ελένη Γραμματέας BSc in Business Administration, Diplomas in Business Studies & in Marketing 1973  
Δερβίση Μαρία Γραμματέας Δίπλωμα Οικονομίας και Διοίκησης 1994  
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)